Historiaa

Ensin toimi Jokioisten Karjalaiset Martat ry

Jo ennen Jokioisten Marttojen perustamista toimi Jokioisilla Jokioisten Karjalaiset Martat ry. Alkuaan se oli Muolaan Telkkälän Marttayhdistys, joka oli perustettu 1923. Sodan aikana karjalaiset joutuivat eri puolille Suomea ja toiminta tietysti keskeytyi. Muolaan väkeä sijoittui melko runsaasti Jokioisten seudulle. Niinpä vuonna 1946 Marttayhdistys elvytettiin uudestaan uudella nimellä Jokioisten Karjalaiset Martat ry.

Alussa jäsenmäärä oli vähäinen, mutta jo vuonna 1954 oli yhdistyksessä 108 jäsentä. Lukuun sisältynee myös marttatyttökerhon 18 jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Martta Rämö ja sihteerinä Anna Sorama.  Lisäksi Minkiöllä toimi Kalakosken marttakerho Mirjam Stenbergin johdolla. Vuoden 1955 marraskuussa perustettiin myös Kuuman marttakerho Maire Mustosen johdolla.

Jokioisten Karjalainen Marttayhdistys ry purettiin ja lopetettiin vuosikokouksessa 29.1.1968. 

 

Sitten perustettiin Jokioisten Marttayhdistys ry

Kaisu Rauhamaan kotona 16.11.1955 kokoontuneet 40 naista päättivät perustaa Jokioisille Marttayhdistyksen, joka rekisteröitiin. Kaisu Rauhamaa toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuoteen 1972 asti. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuonna 1961 jo 111.

Yhteistyötä tehtiin Jokioisten Karjalaisten Marttojen kanssa näiden toiminnan ajan.

Yhdistyksen nimi on muutettu myöhemmin Jokioisten Martat ry:ksi.